Редакційний штат

 

Редакційна колегія

Співголови редколегії:

Кравченко М. О.

д-р екон. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дергачова В. В.

д-р екон. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

 

Члени редколегії:

Гавриш О. А.

д-р техн. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського

Войтко С. В.

д-р екон. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Солнцев С. О. 

д-р фіз.-мат. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Бояринова К. О.

д-р екон. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Тульчинська С. О.

д-р екон. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Дунська А. Р.

д-р екон. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Жигалкевич Ж. М.

д-р екон. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Гальперіна Л. П.

канд. екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

Смерічевська C. В.

д-р екон. наук, проф., Національний авіаційний університет

 

Смоляр Л. Г.

канд. екон. наук, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Тупкало В. М.

д-р техн. наук, проф., Київський інститут інтелектуальної
власності та права НУ «Одеська юридична академія»

 

Ovcharova S.

Assoc. Prof., PhD, Free Varna University Department
of Administration Management and Political Science, Bulgaria
 

Kirov K.

Assoc. Prof., PhD, Technical University Varna, Bulgaria

  Lemańska-Majdzik A.

Assoc. Prof., PhD, Czestochowa University of Technology, Poland

 

Okręglicka M.

Assoc. Prof., PhD, Czestochowa University of Technology, Poland

 

Ergün K.

PhD, Balikesir University International Relations Research and Application Center Balikesir, Turkey

  Rogaczewski R.

PhD, Head of the Department of Economic Sciences, State University of Applied Sciences in Konin, Poland

 

   

Відповідальний секретар

Мохонько Г. А.

канд. екон. наук,  доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

 

 

Укладач:

Гук О. В.

канд. екон. наук,  доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського