ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ЛОГІСТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

закупівельна логістика, управління закупівельною логістикою, мікробіологічна промисловість

Анотація

Протягом останнього десятиліття активно зростає споживання органічної продукції, виробництво якої неможливе без застосування біологічних засобів для захисту рослин, при відмові від хімічних препаратів. Ринок українських препаратів, як і світовий, щорічно зростає, у тому числі і через позитивний вплив певних факторів:
1. збільшення обсягів та площі експорту органічної продукції сільського господарства України, а також біопрепаратів нашого виробництва;
2. поява нових українських підприємств, які займаються виробництвом біопрепаратів;
3. скорочення імпорту хімічних пестицидів, і, як наслідок, підвищення цін на хімічні засоби для захисту рослин;
4. посилення державної підтримки сільськогосподарських виробників, що зробить доступнішими для них біологічні препарати;
5. збільшення площ забруднених хімічними препаратами сільгосп земель, що призведе до зниження кількості врожаю та його якості, а отже українські аграрії переходитимуть на біопрепарати.
До найбільших вітчизняних виробників галузі можна віднести ПП «БТУ-Центр», ДП «Ензим», ТОВ «БІОНАСЕРВІС ПЛЮС», ПП НВП «Еко-Гарант», ТОВ «Черкаський науково-виробничий центр по біологічному захисту рослин», ТОВ «БІОНОРМА», Інститут сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН [1, c. 93].
Для підприємств мікробіологічної промисловості, в тому числі виробників біологічних препаратів, важливе і необхідне правильне і повне управління логістикою закупівель.
Закупівельна логістика - управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими [2, с. 152]. Під управлінням закупівельною логістикою розуміють координацію і регулювання дій підприємства по розрахунку потреби, замовлення, закупівлі, транспортуванні, прийманні, зберігання на складах матеріальних ресурсів та подальше відпущення їх на виробництво.
Так у підприємствах мікробіологічної промисловості України в управлінні закупівельною логістикою акцент робиться на взаємозв’язках з постачальниками ресурсів, які в більшості своїй є українськими підприємствами, задля скорочення витрат на сировину та матеріали.
До проблем управління закупівельною логістикою на українських підприємствах мікробіологічної промисловості можна віднести: пошук та вибір постачальників сировини; вибір виду транспорту та умов постання; низький рівень застосування інформаційних технологій та автоматизації
закупівельного процесу. Шляхами вирішення зазначених проблем підприємств можуть бути впровадження наступних заходів: встановлення чітких критерії перед потенційними постачальниками, проведення ретельного аналізу постачальників та подальший вибір; порівняння витрат на
транспортування при різних видах транспорту, а також визначення та зазначення в договорі термінів постачання та інших умов; впровадження на підприємстві програмного забезпечення чи систем автоматизації процесу закупівель.
Комплекс операцій, що складає процес закупівельної логістики багатовимірний, протікає у різних місцях, у різний час, із різною інтенсивністю. Він займає відповідальне місце у всіх галузях економіки, забезпечуючи фізичне переміщення матеріальних ресурсів від виробника до споживача і всередині підприємства-споживача. Удосконалення управління закупівельною логістикою тому залишається важливим науковим та практичним завданням підвищення ефективності діяльності підприємств.

Посилання

Гулич О.І. Використання біоконтролю в органічному агровиробництві. Органічне агровиробництво: освіта і наука: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2022. С. 92-94. URL: https://cutt.ly/OMHgDlO (дата звернення: 18.11.2022)

Безсмертна О.В., Мороз О. О., Білоконь Т. М., Шварц І. В. Логістика : навчальний посібник. Вінниця : Вид. ВНТУ, 2018. С. 162. URL: https://cutt.ly/OMHgHmz (дата звернення: 18.11.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16