ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и)

Ключові слова:

стратегічна сесія, ідентифікація реальності, сильні та сбалкі сторони

Анотація

Кожна компанія стикається з періодом, коли потрібно обумовити подальші цілі розвитку та вирішити нагальні проблеми. Для цього створюється стратегічна сесія. Стратегічна сесія - це колективна робота, спрямована на спільне формування важливих для компанії рішень, в процесі
діалогу керівників і ключових співробітників компанії [1].
Для проведення стратегічної сесії потрібно провести [2]: ідентифікацію реальності – експрес аналіз фінансового здоров'я компанії, бізнес-системи і бізнес-культури. Через інтерв'ю готуємо власника та команду до участі. Чітке розуміння точки "0" – умовна назва, що описує стан вашої компанії в умовах відсутності змін (цінність послуг, фінансове становище, динаміка розвитку за останні роки, ефективність бізнес-процесів, стан корпоративної культури; аналітична підготовка економічних, технологічних, галузевих трендів, конкурентний аналіз, бенчмаркінг найкращіх бізнес-моделей. Розробка сценарію проведення стратегічної сесії; проведення сесії використовуємо інструменти модерації та фасилітації при розробці карти стратегій, бізнес-моделі та механізму реалізації стратегічного плану; план запуску стратегія та визначеного ресурсного забезпечення, компетенцій та стратегічного плану впровадження в бізнес-систему. Обговорюємо компетенції команди, відповідальність топ-менеджменту, сценарії уникнення ризиків при реалізації рішень, прийнятих на стратегічній сесії. Для проведення стратегічної сесії досліджено підприємство “Охтирський пивоварний завод”, що входить до концерну “Оболонь”, але має часткову автономію. Внутрішнє середовище підприємства є міцним. Фінансовий скоринг показує, що фінансова стійкість на достатньому рівні, ймовірність несприятливих фінансових наслідків помірна. За ринковим скорингом, ринкова потужність - висока, потенціал до лідерства - провідні позиції на ринку. Також було виявлено, що за останні кілька років рівень прибутку значно знизився. Наприклад, за даними Youcontrol, за 2020 рік прибуток знизився на 13,54% [3]. Судячи з міні-дослідження, можна зробити висновки щодо доцільності створення стратегічної сесії на підприємстві, яка буде стосуватись безпосередньо знаходження рішень щодо підвищення рівня прибутку пивзаводу. Виклики сьогодення для Охтирського пивоварного заводу, що є причинами зниження прибутку: економічна криза; війна; “сухий закон” - заборона продажу алкоголю у воєнний час. Сильні сторони підприємства: висококваліфіковані працівники, багаторічний досвід, висока відповідальність апарату структури управління,можливість розширювати асортимент продукції, налагоджені канали збуту, підтримка зі сторони ПрАТ «Оболонь», випуск якісної продукції. Слабкі сторони підприємства: підприємство маловідоме по Україні; знаходиться в тіні «Оболоні»; низька конкурентоспроможність; слабка рекламна кампанія.
Проаналізувавши сильні та слабкі сторони пивзаводу можна запропонувати наступні шляхи вирішення проблеми – суттєве зниження чистого прибутку: формування акценту на вироблення та розширення асортименту безалкогольної продукції; формування цілей активного виходу на іноземний ринок; розширення автономії підприємства, більш активний вихід з “тіні” підприємства “Оболонь”, що забезпечить розширення територій, на яких буде продаватись продукція; розробка маркетингової стратегії для підвищення продажів. Найвдалішими шляхами є розробка маркетингової стратегії та вихід на іноземний ринок. Маркетингову стратегію доцільно розробити в першу чергу, саме для забезпечення підґрунтя виходу на нові ринки. Вихід на іноземний ринок повинен мати успіх при правильному підході, оскільки підприємство вже мало у цьому досвід у період з 2003-2014 рр.
Таким чином, завдяки стратегічній сесії підприємство чітко формує проблеми та методи їх вирішення. Для Охтирського пивоварного заводу такою проблемою є зменшення прибутку, і за допомогою стратегічної сесії (у нашому випадку її симуляції) було знайдено доречні шляхи вирішення.

Посилання

Проведення стратегічних сесій. Онлайн доступ:http://accordconsulting.com.ua/consulting-2/provedennyastrategichnyh- sesij/ (дата звернення: 09.11.2022).

Артеменко Л.П. Стратегічне управління: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навчальний наочний посібник для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент і бізнес адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л.П. Артеменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 26,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 342 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45891 (дата звернення: 11.11.2022).

Огляд фінансових показників підприємства. Онлайн доступ: https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8295926&tb=finance#express-universal-file (дата звернення: 08.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16