ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

Ключові слова:

планування логістичних бізнес-процесів, управління ланцюгами постачання, інтегроване планування та управління, цифрова економіка

Анотація

Сучасні геополітичні та технологічні виклики актуалізують необхідність пошуку шляхів оптимізації управління основними бізнес-процесами та потребують прийняття нових стратегічних рішень в управлінні ланцюгами постачання. Війна змінює кон’юнктуру ринку, виробничі підприємства вимушені перебудовувати ланцюги постачання та брати на себе нові функціональні зобов’язання, що зумовлює необхідність проведення досліджень у сфері стратегічного управління ланцюгами постачання.
Сьогодення ставить наступні пріоритетні завдання в процесі управління ланцюгами постачання:
– «ощадливе» функціонування та зниження витрат на логістику;
– моніторинг основних бізнес-процесів в режимі реального часу;
– оптимізоване використання виробничих потужностей;
– розширення можливостей для аналітики, планування та прогнозування;
– синхронізація роботи на внутрішньоорганізаційному рівні;
– пошук та впровадження нових організаційних форм взаємодії в ланцюгах постачання;
– налагодження та вдосконалення міжорганізаційних відносин.
Пошук шляхів досягнення визначених вище логістичних задач в управлінні ланцюгами постачання та комплексний аналіз новітніх трендів розвитку цифрової економіки дозволяє визначити та запропонувати стратегічні рішення управління ланцюгами постачання для забезпечення їх конкурентоспроможності (табл. 1).

Дана модель є процесно-об'єктною декомпозицією ланцюгів постачання, в якій найбільше значення має інтеграція та взаємодія. Представлені стратегічні напрямки управління ланцюгами постачання передбачають інтеграцію інформаційних потоків та використання спільних алгоритмів прогнозування та планування в ланцюгах постачання на основі найсучасніших цифрових технологій.

Успіх імплементації нових стратегічних рішень в управлінні ланцюгами постачання багато в чому залежить від вибору інструментів для реалізації основних бізнес-процесів та забезпечення ефективної комунікації між різними ланками ланцюгів постачання. Інструменти, що дозволяють здійснювати інтегроване планування та управління ланцюгами постачання, можна згрупувати за функціями, що в них реалізуються (табл. 2).

Генерування переваг, пов'язаних з організацією інтегрованого планування та управління, створює потенційні можливості для функціонування ланцюга постачання як єдиного цілого, тобто логістичної екосистеми. Максимальний результат реалізується за умови, що організації свідомо координують свої зусилля, пов'язані зі створенням інтегрованого ланцюга постачання.
Співпраця всередині компанії та на міжорганізаційному рівні має високу цінність для стратегічного управління підприємством та підвищення ефективності ланцюга постачання. Інтеграція в рамках ланцюга постачання дозволяє покращити продуктивність підприємств, що взаємодіють, порівняно з підприємствами, що діють незалежно. У межах ланцюга постачання співпраця може приймати різні форми, наприклад: спільне планування, прогнозування та поповнення запасів (CPFR) та інвентаризація, керована постачальником (VMI). Електронна співпраця за допомогою інформаційних систем або інструментів електронної комерції також може допомогти в інтеграції діяльності підприємств у ланцюгу постачання [3, с.
63].
Отже, так як за сьогоднішніх складних економічних та геополітичних умов конкурують вже не підприємства, а ланцюги постачання, для посилення ринкових переваг та збереження відповідного рівня конкурентоспроможності сучасним підприємствам необхідно оптимізувати бізнес-процеси на всіх етапах створення споживчої цінності, від постачання сировини до сервісного обслуговування кінцевого споживача, для чого керівництво компаній звертається до оптимізації стратегічного управління ланцюгами постачання.

Посилання

Logistics and Supply Chain Trends: 2022 and Beyond. TechinPost. URL: https://cutt.ly/G1lVQMv (дата звернення: 20.11.2022)

Смерічевська С.В. Стратегічні тренди розвитку ланцюгів поставок нового покоління в епоху цифровізації економіки. Бізнес, інновації менеджмент : проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф.,

квіт. 2021 р. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С.282-283 URL : http://bit.ly/30jsvlE 3. Saenz M. J., Borrella I., Revilla E. Digital supply chain transformation: aligning operations and strategy. Supply Chain Management Review: Digital transformation. March/April 2022. С. 40-47 URL: https://bit.ly/3VfnUZn (дата звернення: 11.10.2022).

Ільченко Н., Кочубей Д. Роль інформації та стратегії в моделях управління ланцюгами постачання. Логістика та управління ланцюгами поставок. 2017. № 2. С. 62-71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16