ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РИНКОВОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

Економічна безпека підприємства, поліграфічне підприємство, ринкова складова безпеки

Анотація

Вітчизняні підприємства поліграфічної галузі у своїй діяльності з кожним днем стикаються з усе більшою кількістю негативних чинників зовнішнього середовища. Пандемія COVID-19, перехід значної частини контенту (електронних наукових видань, художньої літератури, реклами) в мережу Інтернет, військові дії на території України та глибока економічна криза, все це останніми роками суттєво скоротило попит на продукцію компаній, створило загрозу стабільному функціонуванню та фінансовій стійкості. Тому важливо, як ніколи раніше, ґрунтовно підходити до питання економічної безпеки та формуванню її ефективної системи забезпечення.
Варто зазначити, що економічна безпека повинна мати комплексний, системний характер і складатися із заходів, котрі реалізуються уповноваженими службами або підрозділами підприємства. Дані заходи повинні бути спрямовані на захист інтересів власників та працівників компанії від будь- яких реальних чи потенційних загроз задля гарантування розвитку підприємства.
Метою дослідження є визначення основних загроз безпеки ринкової складової та її забезпечення в системі економічної безпеки поліграфічного підприємства в умовах нових викликів.
Для більшості сучасних підприємств формування системи економічної безпеки означає вирішення комплексу складних завдань. Це пов’язано з тим, що наразі в зовнішньому та внутрішньому середовищах існує безліч загроз, що заважають ефективному веденню господарської діяльності та можуть навіть призвести до припинення існування компанії [1].
Проведені дослідження щодо поточного стану фінансових показників поліграфічного підприємства ТОВ «БВІ-Принт», а також здійснення діагностики складових економічної безпеки дозволили виявити погіршення стану економічної безпеки протягом останніх двох років. Оцінювання дало змогу виявити критичні проблеми, що заважають стабільному розвитку ТОВ «БВІ-Принт». Зокрема найбільша кількість проблем була зосереджена саме в ринковій складовій за яку відповідальний відділ продажів (див. рис. 1).
Перехід все більшої кількості контенту в мережу інтернет з кожним роком зменшує актуальність друкованих видань, реклами, художньої літератури і т.д. Оскільки в цифровому варіанті доступ до даних категорій товарів набагато простіший і існує великий шанс того, що про них дізнається набагато більша кількість цільової аудиторії. До того ж витрачати величезну кількість коштів на створення копій даного товару немає необхідності. Набагато актуальнішим для авторів видань наразі постає питання саме про захист інтелектуальної власності у віртуальному просторі.
Саме тому зараз як ніколи важливо вчасно переорієнтуватися та рухатися у напрямку сучасних тенденцій.Варто частково переорієнтувати поліграфічне підприємство під надання цифрових послуг.
Звичайно такі дії суперечать основній меті існування видавничо-поліграфічної компанії «надавати клієнтам друковані матеріали найвищої якості». Проте рано чи пізно актуальність друкованих видань буде зведена до мінімуму. Тому основними напрямками щодо покращення ринкової складової в системі забезпечення економічної безпеки повинні бути заходи спрямовані саме на підвищення рівня ринкової складової компанії.
Зокрема пропонуються наступні заходи щодо вирішення існуючих проблем поліграфічного підприємства:
- проведення робіт з редизайну сайту підприємства;
- створення сторінок у таких соціальних мережах як Instagram і Telegram та формування цікавого контенту разом із акційними пропозиціями;
- оновлення програмного забезпечення для роботи з цифровими матеріалами;
- надання «цифрових товарів».
Сайт – це обличчя компанії в Інтернеті. Від того наскільки якісно він буде оформлений залежить чи звернеться користувач мережі за послугами. Приблизно 40% користувачів мережі в перші декілька секунд за зовнішнім виглядом сайту визначають чи хочуть вони здійснювати покупку. Наступним заходом покликаним підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства та також залучити більшу кількість потенційних клієнтів є створення сторінок у популярних на сьогоднішній день соціальних мережах Instagram і Telegram. Варто зазначити, що на початку 2022 року кількість користувачів Instagram збільшилася на 2,3 млн, і соцмережа вперше за цим показником випередила Facebook. Зараз її аудиторія – 17,3 млн користувачів, що на пів мільйона більше, ніж у Facebook. Instagram випереджає Facebook за динамікою приросту аудиторії у більшості вікових груп. Facebook має кращі показники лише серед старшої аудиторії [2]. Дані для наведених досліджень були отримані шляхом проведення моніторингу соціальних мереж на території України.

Третій спосіб спрямований на підвищення рівня ринкової складової економічної безпеки є оновлення програмного забезпечення для роботи з документами на комп’ютері. Використання застарілого ПЗ суттєво обмежує функціонал та можливості друкарні. Від цього відповідно страждає
якість кінцевої продукції. Адже з часом програми отримують оновлення, створюються нові додатки для редагування та обробки документів, де з’являється велика кількість нових інструментів.
Ще одною пропозицією є надання «цифрових товарів». Іншими словами мається на увазі надавати послуги зі створення та редагування зображень при цьому не переносити їх у фізичний вигляд. Тобто виконувати завдання зі створення макетів, зображень для рекламних банерів на сайтах в мережі Інтернет тощо. Виконувати замовлення можна як для фізичних, так і юридичних осіб.
Таким чином, система економічної безпеки поліграфічних підприємств повинна своєчасно виявляти загрози та орієнтуватись на постійне вдосконалення процесів виробництва та управління підприємством, покращення основних показників діяльності, зростання ефективності й підвищення кінцевих фінансово-економічних результатів. Запропоновані вище заходи покликані в комплексі підвищити рівень, як ринкової складової так і рівень економічної безпеки поліграфічного підприємства.

Посилання

Пашнюк Л.О. Економічна безпека підприємства: сутність, складові та фактори забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. №22. 2012. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2012/12.pdf

Дослідження української аудиторії Facebook та Instagram за липень 2022: вебсайт. URL: https://plusone.com.ua/research/ (дата звернення 12.11.2022) .

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16