ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

цифрова трансформація, бізнес, цифрові технології

Анотація

В умовах розвитку цифрових технологій економіка підприємства трансформується, а розвиток цифрової економіки зумовлює зміни економічного середовища організацій, зокрема змінюються розміри, завдання, бізнес-моделі, способи транзакцій, механізми управління бізнесом. Підприємства, які не займаються цифровим бізнесом опиняються у кризовому стані. Саме тому цифровізація підприємств є надзвичайно актуальною в умовах трансформаційних перетворень.
Цифрова трансформація передбачає зміну організаційної культури, впровадження новітніх технологій та цифрових комунікацій, зміну бізнес-моделі, впровадження інновацій. Цифрове підприємство — це організація, яка повністю інтегрує цифрові інструменти та технології в усі аспекти своєї діяльності, щоб підвищити продуктивність та результативність бізнес-процесів, створити кращі умови для клієнтів, гнучко змінює організаційну структуру, використовує новітні інформаційні технології і є клієнтоорієнтованою.
Поєднання віртуального та реального світів буде створювати більш ефективну інтеграцію робочих процесів реалізації інноваційних проектів, забезпечивши оптимізацію бізнес-процесів через певний потік даних. Цифрове підприємство може повністю автоматизувати виробництво, оптимізувати бізнес-процеси, використовувати Інтернет речей, цифрові екосистеми, аналітику великих даних, необмежену кількість потужності даних, отримувати цінні аналітичні дані для прийняття швидких та ефективних управлінських рішень. Справжній цифровий бізнес може знайти баланс між безпекою та відкритістю. Щоб захистити всі безперервні різноспрямовані потоки даних, люди розробили багаторівневу концепцію безпеки на всіх етапах передачі даних, організували безперервний обмін інформацією між усіма учасниками процесу для досягнення безпрецедентного рівня взаємодії [1].
Також не менш важливим є вміння співпрацювати з різними видами компаній, адже у кожної з них існують свої принципи, мета та стратегія діяльності. Застосовуючи різні підходи до управління та реалізації проектів, компанія може суттєво покращити свої фінансові результати та якнайшвидше виявити неправильні підходи для оптимізації бізнес-процесів, впровадження нових методів інтеграції, відновлення своєї діяльності та досягнення нових поставлених цілей [2].
Цифрова трансформація підприємств повинна містити цифрові потоки, які в свою чергу сприяють оптимізації виробничих процесів, способам розробки та реалізації цифрових процесів, інтеграції і оцифровуванню своїх бізнес-процесів у цифрові бізнес-моделі, підвищенню конкурентоспроможності компанії на ринку праці [3].
Тому можна зробити висновок, що бізнес по-різному реагує на цифрову трансформацію: одні підприємства активно впроваджують цифрові технології, другі відчувають потребу, але все ще намагаються реалізувати окремі проекти, а інші виступають проти цифрової трансформації бізнес- середовища, що сповільнює розвиток цифровізації. Таким чином, вітчизняним підприємствам доцільно здійснювати цифрову трансформацію, яка передбачає впровадження нових бізнес-моделей та інноваційних рішень, використання цифрових технологій, трансформацію бізнес-процесів і знаходження нових джерел доходів.

Посилання

What is Digital Enterprise? With Steps to Follow. Information Management Simplified. URL: https://theecmconsultant.com/digital-enterprise/ (the date of access: 18.11.2022)

Siemens. Digital Enterprise explained, 2019. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Rf22WdJTxdw (the date of access: 20.11.2022)

Цифрове підприємство як об’єкт досліджень теоретичної інноватики. Stud. URL: https://stud.com.ua/114991/menedzhment/tsifrove_pidpriyemstvo_obyekt_doslidzhen_teoretichnoyi_innovatiki (the date of access: 19.11.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16