СЕКТОР ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ В СТРУКТУРНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН ЄС: ДОСВІД ДЛЯ ПОСТ-ВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

сектор інформації та комунікації, структурна модернізація, пост-воєнна відбудова

Анотація

Одним з важливих чинників структурних змін в економіці країн ЄС є активний розвиток сектору інформації та комунікації (СІК). З огляду на це важливо оцінити особливості еволюції СІК в країнах ЄС та його роль в структурній трансформації економіки країн ЄС. Це дасть можливість визначити головні напрями адаптації цього досвіду до умов пост-воєнної відбудови економіки України.  

Таблиця 1 – Динаміка випуску продукції СІК у країнах ЄС, % ВВП

На теоретико-методологічному та науково-прикладному рівнях ведуться наукові дискусії з приводу з’ясування значення СІК для розвитку креативних індустрій регіону [1], визначення його місця і ролі в системі надання суспільних благ [2, с. 8–11], аналізу чинників структурних змін у цьому секторі економіки країн ЄС [3, с. 121–125]. Розвиток СІК та його роль в структурній модернізації країн ЄС має різновекторне спрямування (табл. 1).

За одними видами економічної діяльності фіксували тенденції до збільшення його частки у випуску продукції, за іншими – стабільність. Загальним для країн ЄС є те, що у 2008–2020 рр. частка випуску продукції СІК поступово зростала, найінтенсивніше це було в Ірландії, Кіпрі, Естонії та Болгарії. Головними чинниками стали формування сприятливих економічних умов для розвитку цього сектора в країнах ЄС, розширення використання ІКТ для покращення екосистеми підприємництва, поліпшення інфраструктури надання послуг цим сектором. У країнах ЄС найдинамічніше зростала частка випуску продукції комп’ютерного програмування, консультування та інформаційних послуг. Стрімкий розвиток цієї галузі СІК в європейських країнах пов’язаний із удосконаленням процесів обміну інформацією, необхідністю забезпечення доступу до інформаційних ресурсів та взаємодії на різних мережевих платформах, активнішим застосуванням програмних продуктів у виробничих процесах. У 2020 р. одним з вагомих чинників, який вплинув на посилення позиції галузі в країнах ЄС, стала пандемія COVID-19 та перехід на дистанційні методи роботи.

Позитивна динаміка у виробництві продукції СІК сприяє структурній модернізації економіки в країнах ЄС через впровадження новітніх технологій, розвитку сучасних систем обміну інформацією та передачі знань. 

Отже, використання досвіду країн ЄС для СІК в контексті пост-воєнної відбудови економіки України орієнтує на те, що він буде брати участь у виробництві продукції з високим вмістом доданої вартості, становленні інформаційного суспільства, формуванні інформаційно-маркетингової інфраструктури та інформаційних послуг у сфері освіти, культури та системи охорони здоров’я.

З огляду на досвід країн ЄС активізація розвитку СІК в пост-воєнній економіці України передбачає створення сприятливого інвестиційного клімату, посилення державної підтримки зі стимулювання виробництва українського креативного продукту. Важливими стануть заходи з непрямої державної підтримки зайнятості, пов’язана із заходами з популяризації діяльності у СІК нашої країни, формування сприятливого інвестиційного клімату для активізації бізнес-процесів у цьому секторі, збільшення обсягів державного замовлення з підготовки фахівців для цього сектору.

Посилання

Čorejová T., Madudová E., Podperová A. The role of ICT sector in creative industry in Žilina region. Journal of Interdisciplinary Research. 2013. Vol. 3. № 1. P. 70–74.

Кічурчак М. Теоретико-методологічні засади впливу сектору інформаційно-комунікаційних технологій на відтворення суспільних благ у національній економіці. Економічний простір. 2021. № 175. С. 7–12.

Кічурчак М.В. Структурні зміни у секторі інформації та комунікації в системі креативної економіки країн ЄС: досвід для України. Економіка і прогнозування. 2022. № 3. С. 115–130.

Eurostat: official web-site. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do ?dataset=educ_uoe_enrt01&lang=en (the date of access: 09.11.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16