ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

інвестиційний проєкт, економіко-математична модель, невизначеність

Анотація

Дана робота присвячена  розробці економіко-математичної моделі оцінки ефективності  стартап-проектів, на основі імітаційного моделювання. Стартапи це невеликі компанії, які будують свій бізнес на новітній інноваційній ідеях з використанням сучасних інформаційних технологій та  характеризуються  високим ризиком.

В роботі розглянуто два інвестиційних проекту. Дослідження проводиться на основі чистої приведеної вартості(NPV) та внутрішньої прибутковості. Генеруються вектори з N випадкових чисел, з рівномірним законом розподілу та граничними точками інтервалу. Розрахунок проведено в програмі Mathcad [1, 816 c.]. Розрахований коефіцієнт ризику для першого та другого проектів. Побудована гістограма розподілу NPV.

Новизною роботи є визначення  коефіцієнту ризику, як співвідношення сподіваних величин: несприятливих і сприятливих відхилень показників від прогнозованого рівня. В роботі знайдені коефіцієнти ризику для двох досліджуваних проектів. Якісний аналіз був проведений в програмі EXCEL, а саме чутливість  NPV до чинників проекту, схильних до ризику[3, 315 c.].

Таблиця 1 – Задані ключові параметри розрахунку

Розглянемо приклад.. Фірма розглядає два інвестиційні проекти по виробництву відповідно продуктів  А та В відповідно (таблиця 1). Розглядається інвестиційний проект по виробництву певного продукту. Визначені ключові параметри проекту та межі їх змін (таблиця 2).

 

Таблиця 2 – Результати розрахунку

Посилання

Таха Х. А. Введение в исследование операций, 6-е издание , Пер. с англ. М.: «Вильямс», 2001. 912 с..

Онікієнко, С. В. Постаудит інвестиційних проектів . Фінанси України. 2001. №1. С. 99–103.

Ястремська, О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади. Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. 488 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16