МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

інвестиційний потенціал, моделювання розвитку, невизначеність, будівельна промисловість

Анотація

Будівельна галузь будь-якої країни завжди була і буде вважатись однієї з найбільш затребуваних у суспільстві. Сьогодні Україна знаходиться у дуже непростому економічному становищі, а тому і вся будівельна сфера переживає спад. На це вплинула війна в країні, роки пандемії, енергетична криза, зміни в законодавчій базі та небажання підприємств переходити на нові енергозберігаючі технології. Інвестиційна політика у розрізі залучення нових коштів для збільшення обсягів будівництва і підвищення інвестиційного потенціалу галузі має більше регресивний характер, аніж прогресивний.

Здатність будівельної сфери України до відновлення та розвитку напряму залежить від економічних криз у країні. Під час криз на ринку відбувається дисбаланс між попитом та пропозицією, тому такі моменти є переломними для економіки. Це в свою чергу стає приводом для скрутного становища компаній на галузі та ринку загалом. Тому важливим в досліджені трендів розвитку будівельної сфери є вивчення вже пройдених в минулому криз для передбачення трендів та уникнення негативних наслідків.

На сьогоднішній день найбільшим болем ринку є відсутність грошових ресурсів як у забудовників, які не можуть не лише розпочати втілення нових проєктів, але й завершити вже розпочаті житлові комплекси, так і у покупців, що інвестували в нове житло.

Не менш важливим є те, що на первинний ринок значною мірою вплинув дефіцит будівельних матеріалів, а також брак нових логістичних зв’язків для їх поставок, нестача робочої сили. На сьогоднішній день вартість квадратного метру за житло тільки зростає, а прогнози експертів щодо 20% інфляції на кінець цього року на основі підвищення цін на всі категорії товарів, тільки додають песимізму.

Незважаючи на те, що дана тема опрацьована багатьма науковцями, сучасні кризові умови вимагають дослідження і розробки нових підходів для функціонування галузі.

При розробці економіко-математичної моделі управління інвестиційним потенціалом будівельної галуз необхідно спочатку визначити основні фактори його впливу, основною характеристикою будемо вважати темп зростання капітальних інвестицій в галузі.

Таким чином, виокремимо основні фактори, які впливають на розвиток інвестиційного потенціалу галузі найбільше [1, с.236]:

  • темп зростання прямих іноземних інвестицій (або ж власного капіталу), що розраховується відношенням річних надходжень прямих іноземних інвестицій в галузь у поточному році до суми надходжень попереднього року ();
  • темп зростання будівництва, що показує динаміку будівництва і розраховується відношенням обсягу будівельних робіт виконаних у поточному році до обсягу робіт виконаних у минулому році ();
  • темп зростання основного капіталу галузі, що розраховується відношенням вартості основного капіталу на кінець року до суми на початку року ();

  Використовуючи теорію лагових моделей [2], складемо модель інвестиційного потенціалу будівельної галузі наступним чином:

 

де  ВВП галузі в періоді ;  темп зростання капітальних вкладень;

 темп зростання прямих іноземних інвестицій;

 темп зростання будівництва;

 темп зростання основного капіталу галузі;

– значення темпу зростання основного капіталу галузі в періоді 0 (2021 рік);

– значення темпу зростання основного капіталу галузі в періоді -3 (2018 рік);

– значення темпу зростання основного капіталу галузі в періоді -4 (2017 рік);

  валовий прибуток галузі;

 основника капітал галузі.

Змоделюємо розвиток будівельної галузі за двома сценаріями:

  • Війна в Україні закінчується у кінці 2022 року (для прогнозу візьмемо значення темпу зростання прямих іноземних інвестицій та темпу зростання основного капіталу за сценарієм, 2015-2018 років)
  • Війна закінчується у кінці 2023 року.

Отже, за першим сценарієм величина ВВП довійськового стану дотягатиметься через 3 роки,  а за другим – через один рік. Таким чином, необхідно керувати значенням темпу зростання основного капіталу галузі в такий спосіб, щоб якомога швидше виводити будівельну галузь на виробництво докризових часів.

Посилання

Shlafman N., Frolina K., Gotal Dmitrovic L. Modeling for the analysis of the investment potential of the construction sector. Technical journal. 2018. Vol. 12, № 4. P. 236-243.

Скоков Б.Г., Мамонов К.А. Економетрія : навч. посіб. Харків, 2008. 59 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16