ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА АКТИВІЗАЦІЮ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

Ключові слова:

цифровізація, регіони, потенціал регіонів

Анотація

На сьогоднішній день постають актуальними дослідження можливостей активізації використання потенціалу регіонів для забезпечення самодостатності регіонів, досягнення цілей сталого розвитку, підвищення конкурентоспроможності на міжнародному рівні. 

Одним із потужних інструментарієв задіювання потенційних можливостей регіонів виступає цифровізація [1; 2]. Саме цифровізація є поштовхом до перетворення потенціалу регіонів у капітал та формування нових потенційних можливостей із урахуванням наявних специфічних особливостей.

Досвід розвинених країн доводить, що цифровізація все більшим відсотком відбивається у результатах ВРП, що досягається не тільки створеною вартістю у цифровому секторі, а й за рахунок оптимізації виробничих витрат, більш дбайливого та оптимального використання ресурсів, у тому числі, не відновлювальних, створення та активізації нових сфер економічної діяльності, більш швидкого та якісного надання послуг тощо. 

Для забезпечення активізації потенціалу регіонів необхідно розвивати такий інструментарій цифровізації як інформаційно-комунікаційні технології. Саме за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій цифровізація стає супутником повсякденного життя. 

Інформаційно-комунікаційні технології сьогодні активно використовуються у всіх сферах життєдіяльності людини. Вони надають однакові можливості для всіх мешканців регіону щодо залучення до освіти, науково-технічної діяльності, соціальної сфери, підприємницької діяльності за рахунок доступу до масивів інформації та знань. Цифровізація відіграє важливу роль у інноваційній та підприємницькій діяльності, підвищує якість управління на всіх рівнях економічної системи. 

Вплив цифровізації на потенціал регіону відбувається за рахунок впливу на процеси, явища, взаємозв’язки, що формуються в регіоні, одночасно розповсюджуючись у просторі та часі. Такий вплив призводить до трансформації залежностей, зв’язків, пропорцій регіональної господарської системи, що, у свою чергу, викликає видозміни інших пропорцій, функціональних зв’язків та залежностей. 

Вплив цифровізації на активізацію потенціалу регіонів здійснюється через:

  • забезпечення умов для підвищення ефективності науково-інноваційної діяльності та інноваційного розвитку регіональних господарських систем;
  • активізацію залучення інвестиційних ресурсів, у тому числі, іноземних у системоутворюючі сфери економічної діяльності;
  • підвищення якості надання соціальних послуг та залучення інвестиційного капіталу у реалізацію соціальних програм місцевого та регіонального розвитку;
  • підвищення рівня економічної безпеки та стійкості регіонів циклічних коливань та пом’якшення проявів несприятливих глобальних тенденцій;
  • підвищення рівня конкурентоспроможності середовища;
  • оптимізацію та автоматизацію процесів регулювання економічних процесів. 

Таким чином, цифровізація впливає на активізацію використання потенціалу регіону завдяки впливу на зв’язки, пропорції, елементи регіональних господарських систем, що призводить до змін та перетворення потенціалу регіону у капітал, які є поштовхом до формування нових потенційних можливостей регіонів. У свою чергу, це зумовлює необхідність забезпечення розвитку інструментарію цифровізації зокрема інформаційно-комунікаційних технологій. Цифровізація підвищує результативність регіональної економіки, підвищує ефективність використання ресурсів, покращує якість життя населення та конкурентоспроможність регіонів в цілому.

Посилання

Тульчинська С. О., Корзун Л. С. Цифровізація як засіб трансформації економіки України. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2020. Вип. 25. С. 52-59.

Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі: колективна монографія. / Тульчинська С. О., Погребняк А. Ю., Дергалюк М. О. Стратегічні напрями управління ризиками інноваційними ІТ проектами. Київ, НАУ, 2019. С. 254-270.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16