ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

Ключові слова:

Бізнес, Онлайн-стратегія, Цифрова стратегія

Анотація

За останні десятиліття життя людини стало абсолютно залежне від новітніх технологій. Бізнес, як і людський організм перейняв цифрову трансформацію – вона передбачає собою перебудову системи менеджменту бізнес організацій і низку управлінських рішень (іноді розробляється як повна заміна чинної бізнес-моделі компанії або “стрибкоподібний” розвиток внутрішніх технологічних можливостей). Загалом розрізняють  онлайн-стратегію та цифрову стратегію фірми. Онлайн-стратегія – це стратегія використання цифрових активів фірми для максимізації її бізнес-результатів. Завданням є: діагностика проблем у бізнесі, для розв’язання яких можуть бути використані онлайн-активи фірми; розробка шляхів використання онлайн-активів для задоволення потреб, досягнення цілей фірми і стейкхолдерів; визначення пріоритетних онлайн-ініціатив фірми. Головне – визначити здатність клієнта запроваджувати цифрові стратегії з виявленням джерел загроз і можливостей для бізнесу, а вже на цій основі – обґрунтувати розподіл ресурсів та інвестицій у традиційні і цифрові стратегії.

Цифрова стратегія – це стратегія перетворення фірми на цифрову, в якій цифровий зв’язок забезпечує взаємодію бізнес-організації зі своїми клієнтами, індивідуалізовані й персоналізовані пропозиції продуктів/послуг, прийняття рішень на основі даних, під впливом змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі фірми. Під цифровими стратегіями розуміють також стратегії для цифрових операцій, використання хмарних технологій, управління додатками. Цифрова стратегія вибудовує ділові відносини за допомогою цифрових мереж, які підтримуються технологічними платформами корпоративного класу, що використовуються бізнес-організацією для підтримки найважливіших бізнес-функцій і послуг. Метою цифрової фірми є економія затрат, досягнення конкурентних переваг, безперервність та ефективність ведення бізнесу [1, с. 55].

З цифровізацією виникли технологічні платформи (такі як CRM – управління взаємовідносинами з клієнтами; SCM – управління ланцюгами поставок; ERP – планування ресурсів фірми; KMS  – система управління знаннями; ECM – управління контентом фірми та інші) [1 с. 56], завдяки ним можна з легкістю інтегрувати свою інформацію всередині та зовні організації, адже саме інформація на сьогоднішній день є самим важливим інструментом цифрових фірм. Отримуючи перевагу у швидкій передачі/обробці інформації, менеджери зіштовхуються з проблемою адаптації до змін технологічного середовища, адже для ефективного управління, менеджер також повинен розуміти, як цифрові технології можуть впливати на різні аспекти діяльності бізнесу (маркетинг, продажі, фінанси, операції та управління персоналом). Можна виокремити декілька важливих компетентностей, яким слід відповідати: 1) Інформаційна грамотність та робота з даними (вміння шукати/фільтрувати/оцінювати дані, інформацію та цифровий контент); 2) Комунікації завдяки цифровим технологіям; 3) Вміння створювати цифровий контент (обов'язково бути обізнаним, щодо прав політики або авторства); 4) Безпека (вміння захистити власний контент та пристрій – сюди відносяться облікові записи клієнтів та інші системи, що використовує компанія; розуміння ризиків та загроз, які можуть трапитись під час захисту персональних даних); 5) Вирішення проблеми (визначення та впровадження первинних заходів для рішення або повне самостійне вирішення проблеми).

На сьогодні, кожна крупна фірма має спеціальні підрозділи, які спеціалізуються на цифрових технологіях, так звані CDO – Chief Digital Officer, CIO - Chief Information Officer також існує  DMO – Digital Marketing Officer та інші.

Цифровізація стала акселератором для розвитку бізнесу, адже більшість країн світу на початку зростання Індустрії 4.0 почали інвестувати кошти в R&D комплекси, що спеціалізуються на база даних. Для бізнесу розвиток цифрової економіки буде збільшувати конкуренцію, створювати нові ринки, виникатимуть нові послуги та зміниться взаємодія зі споживачами.

Посилання

Глібка С. В., Стріжкової А. В. Правове забезпечення віртуалізації інфраструктури національної економіки України: монографія. Харків : Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку, 2019. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Strizhkova19Mono/Моно_Стрижкова_2019_пв1.pdf (дата звернення: 28.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23