ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

Ключові слова:

ресурсний потенціал, стратегічне управління, цифрове середовище

Анотація

Наразі у глобальному просторі в галузі інформації проходить формування цифрового середовища. Відбувається оцифровізація  усіх сфер діяльності, зокрема економічних процесів. Саме тому дуже важливого значення набуває такий нематеріальний актив, як інформація, при умілому використанню вона надає суб’єктам господарювання значні переваги над конкурентами. 

У сучасному процесі економічного розвитку суспільства можна виділити інноваційний етап діджиталізації, який являється об’єднанням фізичних та інформаційних ресурсів у всіх сферах діяльності. Тому, організовуючи діяльність підприємства у сучасній економічній системі, слід враховувати особливості перехідного стану діджиталізації економіки, вирішення супровідних питань шляхом розроблення рішень та пропозицій по нівелюванню негативних наслідків та укріплення позицій підприємства на ринку.

Реалізація цих дій може бути виконана у вигляді системи ефективного розподілу ресурсним потенціалом підприємства з використанням інноваційних технологій галузі та інструментів управління процесом розвитку суб’єкта господарювання. Підприємству доцільно перед інтеграцією певної інноваційної технології проаналізувати свої наявні ресурси та стратегічну необхідність у новаторстві, а вже після впровадження оцінити результативні показники, які були отримані внаслідок цього.

Для постійного підтримання стратегічного розвитку підприємства на високому рівні слід регулярно аналізувати наявний ресурсний потенціал і, з врахуванням визначених цілей та інформації про стан та можливі перспективи на ринку, здійснювати стратегічне управління ним [1, c. 53]. 

Розглянемо зовнішні та внутрішні чинники впливу на ресурсний потенціал підприємства, при цьому розглядаючи діджиталізацію одним з ключових факторів впливу. 

Ресурсний потенціал підприємства формується у ході змістовного та динамічного процесу, який тісно взаємодіє з зовнішнім середовищем. Серед факторів впливу на збалансованість та ефективність ресурсного потенціалу можна виділити зовнішні: економічні, соціальні, політичні, юридичні умови, ринкові умови на вході і виході із системи;  а також внутрішні: стратегія підприємства, яка реалізовується за рахунок сформованого потенціалу; досвід і навички менеджерів; цінності; культура, принципи організації ведення бізнесу [2, c. 27].

При цьому ресурсний потенціал формується на підставі особливих властивостей, які його характеризують. Через передумову четвертої промислової революції фактори впливу значною мірою змінили свій рівень значущості для ресурсного потенціалу підприємства, через що потребують виняткового перегляду для встановлення їх ієрархічності заради обирання найбільш вигідного напрямку його розвитку.

Вагомим фактором впливу на ресурсний потенціал будь-якого підприємства у цифровому середовищі  стала можливість значного підвищення швидкості  передачі та обробки інформації, її якості та актуальності, що в свою чергу докорінно трансформує систему стратегічного управління підприємством. Завдяки використанню сучасних інформаційних систем та внаслідок спрощення системи пошуку потрібних кадрів спостерігається тенденція зростання рівня професіоналізму потенційного найманого працівника. Одним із чинників, який набув значущості внаслідок застосування інноваційних технологій,  є збільшення кількості конкурентів внаслідок покриття ними більшого числа споживачів не залежно від місця знаходження підприємства.

Цифрове середовище одночасно як відкриває нові можливості для підприємства, так і створює загрози. Використання інноваційних технологій сприяє підняттю рівня конкурентоспроможності, розширенню можливостей підприємства на ринку, а їх ігнорування веде до негативних наслідків в непередбачуваних підприємством аспектах. Також зміни можуть настільки радикально вплинути на галузь, що вона перестане існувати, або відбудеться становлення зовсім нової.

Посилання

Костецька Н.І. Стратегічне управління потенціалом підприємства: теоретико-методичні аспекти. «Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут"». 2021. № 20. С. 51-55.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23