РИЗИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

Ключові слова:

ризики, матеріально-технічне забезпечення, адаптація

Анотація

Сучасні умови, які виникли на національному ринку, стали причиною дестабілізації багатьох бізнес-процесів, проте найбільших проблем зазнала система матеріально-технічного забезпечення як найбільш залежна від діяльності контрагентів структура. Адаптація під умови, які наразі склалися, визначення основних чинників ризикованості функціонування матеріально-технічного забезпечення та, на основі цього, розробка заходів зниження негативного впливу дозволить підвищити стабільність і ефективність діяльності бізнес-структури і, відповідно, компанії в цілому [1].

На основі сформованого за рік досвіду, основними ризиками забезпечення підприємства були і є:

  • Нестабільність цін на товари і послуги, які закуповуються підприємством. Основний ризик полягає у неможливості бюджетного прогнозування діяльності матеріально-технічного забезпечення. Коливання цін стає причиною невідповідності між доходами і витратами. Даний дисбаланс посилюється конкуренцією, що може стати причиною банкрутства підприємства внаслідок тенденційно збиткової діяльності.
  • Дестабілізація попиту має глибокий характер впливу на відділ матеріально-технічного забезпечення, оскільки діяльність даної бізнес-структури безпосередньо формується на основі обсягів реалізації, які плануються підприємством. Відповідно дисбаланс між обсягами постачання та обсягами виробництва і реалізації може призвести до зниження ефективності діяльності підприємства.
  • «Розрив» логістичних ланцюгів постачання має системний характер. Основними причинами даного фактору можна встановити дефіцит пального, що стало причиною уповільнення матеріально-технічного забезпечення. Посилюють ризикованість зриву термінів постачання і постійні масовані обстріли, під час яких будь-які транспортні перевезення, як і діяльність підприємств в цілому, є неможливими.
  • Дефіцит енергозабезпечення як підприємства, так і країни в цілому. Даний ризик має двосторонній характер, оскільки у разі відсутності електропостачання страждає як виробництво готової продукції, яка реалізовується, так і випуск сировини і матеріалів, які закуповуються. Невідповідність між обсягами скорочення кінцевих товарів та основних матеріалів, з яких вони виготовляються, стає суттєвою проблемою функціонування відділу матеріально-технічного забезпечення.
  • Дефіцит сировини і матеріалів відбувається внаслідок багатьох факторів, якими виступають зниження виробничих потужностей внаслідок попередньо зазначених чинників. За наявності дефіциту сировини і матеріалів їх постачання на підприємства, відповідно робота відділу закупівель, значно скорочується, що призводить і до зниження обсягів виробництва кінцевого продукту.
  • Відтік кваліфікованих кадрів став однією з найбільш суттєвих ризиків як у сфері матеріально- технічного забезпечення, так і функціонування підприємств і країни в цілому. На основі цього відбувається залучення непідготовлених робітників і, відповідно, значно знижується ефективність та якість закупівель [2]. 

Отже, ідентифікація основних ризиків матеріально-технічного забезпечення дозволяє сформувати систему заходів для зниження їх впливу, що в свою чергу підвищує ефективність діяльності як закупівельної структури, так і усього підприємства в цілому. Основними особливостями перелічених факторів є неможливість їх прямого регулювання, оскільки робота відділу забезпечення базується на діяльності основних постачальників підприємства. Адаптація під сформовані умови дозволить не лише зберегти ефективність роботи відділу забезпечення, але й підвищити її, отримавши додаткові конкурентні переваги.

Посилання

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник. К. : ЦУЛ, 2018. 504 с.

Кривда О. В., Очеретяна О. В. Аналіз та методика управління ризиками на підприємствах деревообробної промисловості. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 2(25). 2020. С. 235-240.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23