ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВ МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

Автор(и)

Анотація

Посилення конкуренції на ринку є одним із основних факторів, які спонукають підприємства меблевої промисловості до створення більш ефективної логістичної системи, адже високий рівень її розвитку - обов’язкова вимога підвищення конкурентоспроможності. Логістика відіграє важливу роль у сучасному бізнесі, адже вона здатна істотно зменшити витрати та покращити результати ділової діяльності. Удосконалення логістичної системи є підґрунтям для створення нових конкурентних переваг, що є необхідним для вдосконалення позиції підприємства меблевої промисловості на ринку.

Найвлучніше визначення поняттю “логістична система” дає Матвієнко-Біляєва Г. Л., яка описує її як “складну організаційно структуровану економічну систему, яка складається із взаємопов’язаних елементів-ланок, що об’єднані внутрішніми цілями організації бізнесу а також визначеними зовнішніми цілями” [1].

Підприємство меблевої промисловості - це торгово-виробниче підприємство, основними видами діяльності якого є виробництво та торгівля меблями. Логістична діяльність – це складний процес, який включає планування та оптимізацію маршрутів і вантажних перевезень, управління замовленнями, аудит вантажу та оплату [2]. Для перевезення продукції може використовуватись власний транспорт, а також може бути доступна доставка автотранспортом за допомогою компаній-перевізників. Можливість перевезення товару власним транспортом на великі відстані для багатьох підприємств галузі є обмеженою, що можна пояснити підвищенням цін на паливо і високими витратами на обслуговування власних транспортних засобів.

В сучасних умовах виділяються наступні слабкі сторони логістичних систем більшості українських підприємств: недостатній контроль виробничих процесів, відсутність методів, за допомогою яких здійснюється аналіз, синтез і оптимізація потоків всіх видів та відсутність єдиної системи управління транспортними засобами всередині і поза підприємством [3]. Крім цього, для великої кількості вітчизняних підприємств меблевої промисловості характерна проблема несвоєчасного постачання товару. Це зумовлюється недоцільним вибором місця розташуванням складських потужностей, через що витрати на транспортні операції та їх тривалість, особливо якщо транспортування має відбуватись на великі відстані, істотно збільшуються.

Виходячи з наведених проблем, з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства меблевої промисловості можна запропонувати такі напрями розвитку логістичних систем:

  • формування міцних партнерських відносин з надійними компаніями-перевізниками для безперебійного постачання продукції до посередників та споживачів;
  • залучення кваліфікованих працівників, що займаються питанням доставки товару та кваліфікованого управлінського персоналу;
  • покращення інформаційного забезпечення логістики, що дозволить удосконалити управління логістичною системою.

Отже, логістична система підприємства меблевої промисловості є одним із найважливіших чинників його конкурентоспроможності. Удосконалення логістичної системи має відбуватися за принципами системного підходу, адже тільки з урахуванням усіх ймовірних складових можливо створити оптимальну, злагоджену логістичну систему, яка стане запорукою успіху підприємства меблевої промисловості в умовах посилення конкуренції. Для вдосконалення логістичної системи важливо звертати увагу зокрема на формування надійних відносин з партнерами, трудові ресурси та інформаційне забезпечення підприємства.

 

 

 

Посилання

Матвієнко-Біляєва Г.Л. Логістична система підприємства. Інфраструктура ринку. 2020. № 41. С. 108–111.

Резнік Н.П., Руденко С.В., Пилипчук К.М. Основні характеристики поняття логістики і системи управління ланцюгами постачань. Innovation and Sustainability. 2022. № 3. С. 95-102.

Трифонова О.В. Формування оптимальних логістичних систем у процесі стратегічного управління стійким розвитком підприємства. Економічний простір. 2019. № 142. С. 217-227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Номер

Розділ

Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств