УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

Анотація

Під логістичним ризиком розуміють небезпеку затримок в роботі ланцюга постачання, порушення у термінах поставки та проблеми в роботі ланок ланцюга. Ці ризики пов'язані з різними логістичними функціями під час виробництва, зберігання, маркування, пакування, перевезення різними видами транспорту, документування та інших фаз життєвого циклу товару [1; 2].

Управління ризиками в логістиці здійснюється за 4 кроками, описаними в таблиці 1.

Таблиця 1 -  Кроки управління ризиками в ланцюгу поставок

   №

Крок

Опис кроку

1

1

Встановлення оточення

Цей етап передбачає опис основних аспектів управління ризиком: визначення внутрішніх та зовнішніх факторів ризиків, аналіз попереднього досвіду підприємства у керуванні ризиками, розробка програми управління ризиками та інші необхідні заходи.

22

Ідентифікація ризику

Виявлення можливих ризиків: ідентифікація факторів, подій та обставин, проведення аналізу та опису цих ризиків, їх класифікація.

23

Аналіз ризику

Визначення причин і джерел ризиків, передбачення можливих наслідків їх виникнення тощо; може здійснюватися за допомогою експертних оцінок фахівців або аналізу статистичних даних про попередні періоди діяльності підприємства та ланцюга поставок

24

Оцінювання ризику

Дає можливість оцінити ймовірність настання ризику та його наслідки у кількісному вираженні.

3

5

Обробка ризику

Вибір методу зниження ступеня ризику: страхування, розподілення між учасниками ланцюга поставок, створення запасів матеріальних ресурсів, захист ресурсів (товарів, інформації тощо), уникнення ризику.

66

Моніторинг ризику

Оцінка результатів використаних заходів управління ризиком, коригування за потреби.

Джерело: складено автором на основі [1]

 

Питання ризик-менеджменту ланцюгами поставок в Україні в останні роки є особливо актуальними через пандемію COVID-19 та війну. Збройна агресія Росії проти України призвела до відмови компаній від накопичення товарів, змін умов складського зберігання, ускладнення процесу закупівлі товарів та логістичних операцій в цілому [2].

Для зменшення ризиків в ланцюгах поставок в умовах війни рекомендується зосередитись на плануванні та коригуванні маршрутів з урахуванням безпекових питань та ризиків; переглянути правила управління запасами, розглядати нові та порівнювати можливі варіанти доставки, обрати сухопутні шляхи як пріоритетні, бронювати критичні для мережі обсяги продукції у постачальника, здійснювати об’єктивну оцінку обсягу продукції, яку можливо продати, створювати страхові запаси з встановленням груп товарів, для яких вони потрібні, розсіювати запаси відповідно до швидкості доставки, обсягів споживання, потенційних ризиків зберігання тощо. Також одним з шляхів зменшення ризиків є страхування у напрямі уникнення, компенсації або локалізації ризику [2; 3].

Отже, питання управління ризиками в ланцюгах поставок є надважливим питанням для України на сьогоднішній день. Для повноцінного та безпечного функціонування ланцюгів поставок в умовах воєнного часу необхідним є детальний всебічний професійний аналіз можливих ризиків та визначення шляхів мінімізації їх наслідків.

 

 

Посилання

Скіцько В. І. Управління ризиками в ланцюгу поставок Бізнес Інформ № 2, 2018. С. 304-313. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_2_45 (дата звернення 10.03.2023).

Погребняк А.Т. та ін. Безпека та особливості функціонування ланцюгів поставок в умовах ризику Наукові записки Львівського університету бізнесу та права Випуск 35, 2022. С. 10-18.

Кутко Т., Білецька О. Ланцюги постачання в умовах війни Матеріали Ⅸ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“, 2022. С. 10–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Номер

Розділ

Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств