ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВІЗНИКА З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ В ПЕРІОД ВІЙНИ

Автор(и)

Анотація

Міжнародні перевезення та зв’язки як умого необхідні та мають провівдну ланку в системі формування економічних процесів та розвитку України, після перемоги та розбудови нашої країни. 

Зростаючі сили глобалізації зараз впливають на підприємства будь-якого розміру створюють особливі виклики та можливості для міжнародної співпраці через багато характеристик, пов’язаних з ними вимір. У цьому контексті зростаючий конкурентний тиск є однією з ключових причин цього підштовхнути МСП з різними країнами до пошуку партнерів у спробі скоротити витрати та   сприяти розвитку конкурентних переваг вищого порядку, зосереджуючись на типах бізнесу потенційну гнучкість, пропоновану невеликим розміром, можна використовувати в повній мірі.

Передумовою відкритості економіки є формування ефективної та безпечної зовнішньоекономічної політики, ефективність якої полягає у реалізації власних економічних інтересів, а її безпека – у врахуванні інтересів інших суб’єктів глобальної економіки та недискримінації. Одним із важливих критеріїв відкритості економіки є вільна система зовнішньої торгівлі та достатньо висока конкурентоспроможність національної економіки [1, с.11].

Для  міжнародної співпраці з країнами, що не є членами ЄС відкриває ринкові можливості доступ, за певних обставин, до нових технологій і управлінських ноу-хау. У той же час, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій є позитивним чинником зовнішнього середовища для співпраці у всьому світі, що робить можливим поєднання спеціалізації продукту/послуг , з одного боку, і низькі витрати на виробництво, з іншого, з доступом до електронних мереж і a інформаційні бази даних. Крім того, поява електронної комерції на базі Інтернету пропонує МСП величезні потенційні можливості для розширення своєї клієнтської бази, доступу до нових товарних ринків оптимізувати свій бізнес. 

Одним із факторів, який дедалі більше впливають є інтернаціоналізація. Хоча зростаючі сили інтернаціоналізації сприяють міни зовнішнього середовища, що впливають на підприємства будь-якого розміру, вони демонструють особливих викликів і можливостей через низку впливів, пов’язаних з розміром. Сили інтернаціоналізації пов'язані з більшою взаємозалежністю між національними економіками (ринків, динаміки пропозиції, капіталу та систем виробництво); тому уряди зацікавлені в тому, щоб спробувати використати потенціал такої взаємозалежності пропозиції, а також спробувати краще протистояти конкурентному тиску на підприємства та працевлаштування, щоб міжнародна співпраця відігравали свою потенційну роль у національному економічному розвитку на міжнародній арені.

За аналізом плану здійснення ринкового нагляду на 2021 рік враховано належність продукції до підвищеного ступеню ризику (її вид) -  колісні транспортні засоби, нові частини та обладнання, які можуть бути встановленні та використані на колісних транспортних засобах,  інфраструктура залізничного транспорту, рухомий склад залізничного транспорту – призначена продукція використовується для перевезення пасажирів та вантажів у тому числі небезпечних [3].

Більш детальні переваги для міжнародної діяльності для України можна представити у таблиці 1.

У 2021 році усіма видами транспорту перевезено 15,9 млн.т вантажів та 153,9 млн. пасажирів. Обсяг перевезень вантажів відносно 2020 року збільшився на 2,6%, а кількість перевезених пасажирів – на 12,5%.

Дані нам показують, що вантажнийоберт в порівнянні з 2020 роком збільшився майже на 16%, а пасажирооберт транспортних підприємств на 26,6 % в порівнянні з минулим роком [4].

У процесі вдосконалення міжнародних перевезень вантажів важливо впроваджувати різні інструменти та програмне забезпечення. Наприклад, французьку програму - Akanea TMS Freight Forwarding, яка відповідає до вимог міжнародного бізнесу, незалежно від того, чи є ви організатором міжнародних вантажних перевезень, фрахтувальником, експедитором або комісіонером, консолідатором або NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier), перевагою є те, що вона  відповідає потребам у оперативності, якості та прибутковісті.

 Багатомовне програмне забезпечення дозволяє організовувати та координувати транзитні та міжнародні транспортні послуги й операції: імпортно-експортні, мономодальні чи мультимодальні, безпосередньо чи груповими. Якщо це більше стосується автомобільного транспорту, інші транспортні засоби мають певні переваги, морський і повітряний транспорт мають певне програмне забезпечення для управління. Ці інструменти допомагають знайти найкращі можливі маршрути, незалежно від часу чи вартості. Програмне забезпечення також допомагає мати постійний зворотний зв’язок щодо ситуації з транспортними засобами та налагоджує зв’язок із постачальниками послуг.

Відповідальність перевізника усувається або обмежується, якщо позовні вимоги випливають з цивільного позадоговірного правопорушення, а не з порушення договору [2, с.72].

 

Таблиця 1 – Swot-аналіз міжнародної співпраці у сфері перевезень для бізнесу України

 

Можливості:

вивчення міжнародного досвіду;

нові потоки фінансування4

новітні технології

Загрози: 

нестабільна політична ситуація

нестабільність після війни (економічний шок)

Сильні сторони:

великий досвiд pоботи на pинку  перевезень

пpоводиться контpоль за якiстю доставки пpодукцiї до багатьоx кpаїн

високий iмiдж компанiй

SO-стратегії 

посилення конкретних логістичних районів у країнах ЄС та Азії;

вдосконалення плану транспортних систем та інституційних підходів до досягнення неформальних транспортних перевезень

ST- стратегії

збільшення вимог щодо контролю водіння автомобілем; 

розвиток міжгалузевої співпраці

посилення конкуренції на ринку через  попит на перевезення в майбутньому

Слабкі сторони: 

велика кiлькiсть конкуpентiв в галузі

воєнний стан та скорочення робочих міст

нестабільність в роботі через розруху та зміни маршрутів доставок

якість транспортної інфраструктури

WO-стратегії

здатність реалізувати можливості конкурентоспроможних навичок персоналу транспортних підприємств; дослідити потенціал цифрових рішень; дослідити рівень екологічного контролю транспортних засобів; розглянути нові підходи до інфраструктури та обслуговування транспортних засобів

WT - стратегії

війна; нестабільність курсів валют; підвищення використання палива; стимулювання заходів для зменшення робочих поїздок і т.д

У логістичних операціях і транспортній частині важливо мати ефективних операторів, щоб різні учасники транспортного процесу були компетентними.

Для покращення ситуації нобхідно мати клієнтських агентів, які можуть швидко передавати замовлення. Це ж стосується і експедиторів, які повинні забезпечити зміну транспортних засобів оптимальним чином, без втрати часу. У рамках логістики обробник повинен ідеально виконувати операції зі зберігання та завантаження продукту без недоглядів і ризиків. Під час транспортування слід мати під боком компетентного і професійного перевізника з хорошим знанням маршруту та прилеглих районів є перевагою, яку не можна нехтувати.

 Важливо мати постійні засоби зв’язку з суб’єктами, відповідальними за здійснення транспортування. Це дозволить міжнародним компанії ефективно керувати ними, а також повідомляти нові директиви в разі непередбачуваних подій. Тож, міжнародний ланцюг постачання відіграє важливу роль у транспортуванні вантажів. В даний час українськми первізникам слід підтримувати дружні відносини та постійно контактувати з партерами та інвесторами посилюючи зв’язок. 

У висновку зазначимо, міжнародні перевезення, що свідчить про велику різницю. У міжнародній логістиці потоки, якими потрібно керувати, більш численні, але також важливіші. Для його покращення можна посилити контроль за обігом запасів, постійно перевіряти якість продукції або дотримуватись термінів поставки.

 

 

Посилання

Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 268 с

Галкін А. С., Левада В. П., Давідіч Ю. А., Давідіч Н. В., Вакуленко К. Є. Міжнародні перевезення : теорія та практика : навч. посібникКн. 1 / А. С. Галкін, В. П. Левада, Ю. А. Давідіч, Н. В. Давідіч, К. Є. Вакуленко / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018.182 с.

Державна служба України з безпеки на транспорті. URL:https://dsbt.gov.ua (дата звернення: 10.03.2023)

Транспорт. Індекс вантажних та пасажирських перевезень у 2021 році URL:https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/help/report_development%20trend%202021/chapter_14.html#:~:text=У%202021%20році%20усіма%20видами,–%20на%2012%2C5%25 (дата звернення: 28.03.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Номер

Розділ

Секція 2. Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації