ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСРОМОЖНОСТІ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

Анотація

Україна є членом Світової організації торгівлі (WTO) та прагне до вступу до Європейського Союзу. Це означає, що перед вітчизняними підприємствами постала стратегічна задача із формування конкурентних переваг на міжнародному ринку. У контексті євроінтеграції України, підприємства відчувають необхідність впровадження релевантних стандартів якості. Проєктно-орієнтовані підприємства в цьому процесі мають певні переваги порівняно з іншими підприємствами.

Проєктно-орієнтовані підприємства займають важливе місце в економіці України, оскільки вони спроможні ефективно використовувати ресурси та забезпечувати інноваційний розвиток. Це категорія підприємств, діяльність яких здебільшого спрямована на (а) розробку та реалізацію унікальних продуктів або послуг, (б) створення чи удосконалення систем управління та адміністрування,                              (в) налагодження науково-технічного співробітництва, (г) ІТ розробки та ін. Принципова відмінність таких підприємств від інших, чия діяльність переважно полягає у вирішенні операційних задач бізнесу (власного або клієнтів), полягає в наступному.

  1. Проєктно-орієнтовані підприємства функціонують на засадах інноваційного розвитку.
  2. Інтелектуальний капітал формує ядро бізнесу.
  3. Результат діяльності цих підприємств має помітний ефект (користь), що спричинює конструктивні зміни іншого підприємства, галузі, країни.

Конкурентоспроможність підприємства, у першу чергу, виражає здатність підприємства отримувати тимчасову або постійну першість у виготовленні, постачанні та продажі товарів та послуг на цільовому ринку [1]. Міжнародна конкурентоспроможність проєктно-орієнтованих підприємств України є важливим фактором їх успішного функціонування в умовах євроінтеграції. Основні чинники, що можуть забезпечити стійкість та конкурентоспроможність таких підприємств, розкрито нижче.

  1. Залучення інвестицій. Для розвитку та модернізації проєктно-орієнтованих підприємств необхідно залучати інвестиції вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
  2. Командна робота та культура організації. Успіх підприємства залежить від ефективної командної роботи та культури організації. Підприємства повинні забезпечувати належний рівень співпраці та комунікації між різними підрозділами та працівниками. Також важливо створювати сприятливу робочу атмосферу та культуру, яка стимулює інновації та розвиток.
  3. Міжнародне партнерство. Задля забезпечення конкурентоспроможності проєктно-орієнтованих підприємств важливо забезпечувати підтримку з боку держави (грантові програми, конкурси інноваційних проєктів тощо. Наприклад, КПІ ім. Ігоря Сікорського є суб’єктом Всеукраїнської Інноваційної екосистеми "Sikorsky Challenge Україна" [2], що відкриває значні можливості для стартапів). В умовах євроінтеграції першочерговим пріоритетом є налагодження і підтримка партнерських відносин із інноваційними підприємствами, організаціями та установами країн Європи. Партнерство є необхідно умовою для участі в більшості грантових програм ЄС.
  4. Маркетингова стратегія. Розроблення та виконання ефективної маркетингової стратегії є ключовим чинником для залучення клієнтів та збільшення обсягів продажів будь-якого бізнесу. Проєктно-орієнтовані підприємства, особливо якщо їх продукт матеріало- та наукомісткий, особливо потребують маркетингової стратегії та впевненості в успішності проєкту ще до його початку. Іншими словами, науково-технічне рішення потрібно спочатку «продати», а лише потім розробляти.

В цілому, забезпечення конкурентоспроможності проєктно-орієнтованих підприємств України в умовах євроінтеграції вимагає комплексного підходу та впровадження відповідних стратегій та заходів. Необхідно забезпечувати якість продукції та послуг, ефективну систему управління проєктами, кваліфікований персонал та активну міжнародну співпрацю. Тільки так підприємства зможуть успішно конкурувати на міжнародному ринку та займати свої ніші у світовій економіці.

Посилання

Гавриш О.А. Конкурентоспроможність промислових підприємств : монографія / О.А. Гавриш, А.Д. Кухарук, Т.В. Іванова. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 160 с.

Всеукраїнська Інноваційна екосистема "Sikorsky Challenge Україна". URL: https://www.sikorskychallenge.com/ (дата звернення: 01.04.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Номер

Розділ

Секція 2. Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації