КОМАНДА СТАРТАПУ: ВІДМІННІОСТІ ВІД КОМАНДИ ІНННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

Автор(и)

Ключові слова:

стартап, команда стартапу, інноваційний проект

Анотація

Команда вважається одним із визначальних факторів комерційного та фінансового успіху стартапів [1].  

Стартапи, особливо на перших етапах розвитку, мають багато спільного з інноваційними проєктами, які здійснюються вже працюючими компаніями. Їх об‘єднують: наявність нової ідеї, що має цінність для споживача; схожість основних фаз життєвого циклу; необхідність вирішувати широке коло задач, пов’язаних із виведенням інноваційного продукту на ринок; схожість критеріїв оцінки: новизна, конкурентоспроможність, масштабованість продукту, прибуток, соціальна доцільність; висока невизначеність і ризики досягнення кінцевого результату; творчий характер роботи команди; використання методів управління проєктами.

Разом з тим, цільова спрямованість і загальна траєкторія розвитку роблять стартапи суттєво відмінними від інноваційних проєктів організацій. Це і зумовлює особливості функціонування команди стартапів (табл. 1).

Таблиця 1 –  Відмінності команд стартапу та інноваційного проєкту організації

№з/п

Показник

Стартап

Інноваційний проєкт

1

Відбір  учасників

Здійснюють засновники стартапу на зовнішньому ринку праці

Здійснюють досвідчені HR фахівці та лінійні менеджери з числа наявного персоналу

2

Терміни існування

Не можуть бути чітко визначені на початку розвитку стартапу

Команда проєкту створюється на визначений час і є частиною організації

3

Масштабування 

Команда зростає і у разі успіху стартапу перетворюється у повноцінну компанію

Чисельність команди визначається на етапі ініціалізації проєкту і мало змінюється на наступних етапах. Після закінчення проєкту команда розпускається.

4

Ресурси

Обмежена ресурсна база, головним ресурсом команди стартапу є інтелектуальний капітал

Має доступ до фінансових, матеріально-технічних та інтелектуальних ресурсів організації 

5

Джерела інвестування

Власні кошти засновників, бізнес-янголи, краудфандингові платформи, бізнес-акселератори, грантові програми, венчурне інвестування

Власні фінансові кошти, інші види активів (основні фонди, земельні ділянки, промислова       власність тощо), залучені та позикові кошти 

6

Канали просування

Стартапи повинні створити канали просування нового продукту

Просування нового продукту може відбуватися за вже існуючими каналами

7

Бізнес-модель

Команди повинні знайти   життєздатну бізнес-модель стартапу, щоб налагодити потік надходження доходів від реалізації нового продукту  

Реалізація інноваційного продукту може відбуватися за вже існуючою бізнес- моделлю аналогічних продуктів компанії

Розуміння особливостей формування команди стартапу дозволяє мінімізувати ризики, пов’язані з «людським фактором», і забезпечити  високий рівень team-market fit, що є передумовою досягнення product-market fit і стабільного зростання стартапу у майбутньому.    

Посилання

Blank S., Dorf B. The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company Paperback. 2012. London:K & S Ranch, 608 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Номер

Розділ

Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни