2020

І Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Тенденції розвитку бізнесу та менеджменту.

PACKAGING DESIGN AS A MANAGEMENT BRAND VALUE PDF (English)
Ангеліна Бабій, Lina Artemenko, Agneshka Lemanska-Majdzik 22-23
ON THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT CRISIS IN UKRAINE PDF (English)
Oleksii Khryniuk 24-25
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ PDF
Ліна Артеменко, Олександра Тригуб 26-27
ВИКЛИКИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Ілля Варжанський 28-29
МОТИВАЦІЯ ПЕРОНАЛУ В INDUSTRY 4.0 PDF
Юлія Воржакова, Єлізавета Зоріна 30-31
СТРАТЕГІЯ ЯК ПРОКЛАМАЦІЯ ЧИ / ТА ПЛАН ДОСЯГНЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ЦІЛЕЙ? PDF
Василь Герасимчук 32-33
БРЕНДИНГ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МСБ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ PDF
Вікторія Голюк, Ольга Шекера 34-35
КАДРОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Яна Доценко, Ганна Дергачова 36-37
ЗАТРЕБУВАНІСТЬ МЕДІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА РИНКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БРЕНДІВ PDF
Наталія Євтушенко, Михайло Іртлач 38-39
СТАНДАРТ ISO 9004:2009 ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ PDF
Борис Заплотинський 40-41
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Ільяс Ібрагімов, Маргарита Чупріна 42-43
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Каламан 44-45
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тарас Коцко, Наталія Пурій 46-47
ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ PDF
Олена Кривда 48-49
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ PDF
Таїсія Лазоренко, Ірина Шолом 50-51
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ PDF
Катерина Мельник, Юлія Воржакова 52-53
ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Інна Нагорна, Олександра Хлебинська 54-55
СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Євгеній Палій, Інна Нагорна 56-57
ПРОГНОЗИ І ВИКЛИКИ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ PDF
Микита Пилкін, Ольга Сосновська 58-59
НЕФІНАНСОВІ КОРПОРАЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
Олександра Ромашко, Любов Савчин 60-61
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 4.0 В УКРАЇНІ PDF
Олена Савицька, Владислав Салабай 62-63
РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Станіслав Салоїд, Андрій Драгомощенко 64-65
ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ганна Свінарьова 66-67
ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Наталія Ситник 68-69
КРИЗИ МАКРОЕКОНОМІКИ ЯК МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ PDF
Тетяна Скрипко 70-71
СТРАТЕГІЧНА РОЛЬ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК: ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА PDF
Світлана Смерічевська 72-73
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Соловйова, Інна Нагорна 74-75
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Сосновська 76-77
БІЗНЕС-ТРЕНАЖЕРИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ PDF
Віталій Тупкало 78-79
КОНКУРЕНТНА АКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Федірко, Сніжана Овчарова 80-81
СТАЛИЙ РОЗВИТОК БАЗОВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ PDF
Євген Хлобистов 82-83
ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ В ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Ілля Чоні, Ольга Гук 84-85
РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОЇ КОРПОРАТИВНОЇ PDF
Дар'я Шевченко 86-87
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ: ЗОВНІШНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ PDF
М В Шкробот 88-89

Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації

PURCHASING PRIORITIES OF EXPENSIVE PRODUCTS: A SURVEY AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY AND UKRAINE PDF (English)
Kutlu Ergün 92-93
SKILLS FOR EUROPEAN BUSINESS DEVELOPMENT IN DIGITAL ERA PDF (English)
M Pichugina, M Okręglicka 94-95
FEATURES OF RISK MANAGEMENT IN THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE PDF (English)
Y Rudnitska 96-97
ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА PDF
О В Булатова, О І Карпенко 98-99
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК PDF
К С Бушило 100-101
РОЗВИТОК ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Ю П Воржакова, В С Пономаренко 102-103
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА PDF
В І Волковська 104-105
МІЖНАРОДНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВИХОДУ НА НОВІ ЗАРУБІЖНІ РИНКИ КРОВІ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД «БІОФАРМА»») PDF
Л П Гальперіна, С І Швиденко 106-107
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 4 ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛІЦІЇ PDF
Я І Глущенко 108-109
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Володимирівна Гук, Ганна Анатоліївна Мохонько 110-111
СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ У ВИМІРІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Вікторія Вікторівна Дергачова, Вікторія Ярославівна Голюк 112-113
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Г М Дергачова, О В Пінчук 114-115
ОСНОВНІ ФОРМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Алла Рашидівна Дунська, Ганна Петрівна Жалдак 116-117
ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ PDF
O. Ковальчук 118-119
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ПЕРВИННОГО ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ PDF
К В Козаченко 120-121
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ PDF
Яна Колешня 122-123
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ СТОСОВНО РОЗРОБКИ ПРОДУКТУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 PDF
О О Корогодова 124-125
КОМУНІКАТИВНА АКТИВНІСТЬ, ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖЕРА PDF
Є П Костик, Є В Костик 126-127
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК СТАНДАРТ МАЙБУТНЬОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Марина Олегівна Кравченко, В В Прудкий 128-129
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ТЕОРІЯ ЕНДОГЕННОГО ЗРОСТАННЯ PDF
К О Кузнєцова, Є В Дергачов 130-131
ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ PDF PDF
Ірина Сергіївна Луценко 132-133
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Ю В Макогон, О В Мартиненко 134-135
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF PDF
Ірина Миколаївна Манаєнко, І А Харченко 136-137
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Валерія Андріївна Мельникова, Ганна Михайлівна Дергачова 138-139
СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ ТА ЇХ СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
Т Є Моісеєнко 140-141
ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
І В Сидоришина, C О Пермінова 142-143
СВІТОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ PDF
М О Чупріна, А А Орозонова 144-145
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Н С Шелемба, О С Хринюк 146-147

Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни

COMMUNICATION STRATEGY AS THE BASIS FOR INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT PDF (English)
Y. Vorzhakova, O Erdeli-Klyap 150-151
THE HUMAN CAPITAL FACTOR'S INFLUENCE ON THE INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS PDF (English)
O Kazak 152-153
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
C. Андрос, Сі Цо Чан 154-155
AGILE-МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КЕРАМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олена Бездольна, Ганна Мохонько 156-157
ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
А. Бичковська 158-159
CТРАТЕГУВАННЯ ТА ОПЕРУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
К. Бояринова, Є. Коржов 160-161
ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ PDF
O. Виноградова, Н. Дрокіна 162-163
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ PDF
O. Гук, А. Мельник 164-165
РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Я. Добровінська, Н. Ситник 166-167
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ІННОВАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ АГРОПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Є. Єфімова, Ж. Жигалкевич 168-169
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ PDF
М. Житар 170-171
МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Ковальчук, І. Лорві 172-173
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
К. Копішинська, І. Волошиновська 174-175
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ AGILE-КОМАНД ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
М. Кравченко, А. Малишевська 176-177
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «НАЕК ЕНЕРГОАТОМ» PDF
O. Кучма, О. Гук 178-179
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
O. Мазур, C. Пустовойт, О. Петрієнко 180-181
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
А. Матвієнко, Н. Ситник 182-183
СТАН РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Г. Мохонько, К. Клименко 184-185
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ, ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ PDF
C. Олешкович, В. Мельникова 186-187
ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
C. Пермінова 188-189
РОЛЬ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
В. Сидорчук, М. Кравченко 190-191
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. Ситник, В. Тарумов 192-193
ВИДИ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В МЕЖАХ МАШИНОБУДІВНИХ КВАЗІСТРУКТУР PDF
С. Солнцев, Ж. Жигалкевич 194-195
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Д О Ярова, Ж М Жигалкевич 196-197

Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Голюк, Анжеліка Павленко 200-201
ІНТЕГРАЦІЯ РЕВЕРСИВНОЇ ЛОГІСТИКИ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Володимир Давиденко 202-203
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Р Дем'янюк, Катерина Бояринова 204-205
РИНОК АУТСОРСИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
В Дорош, Ірина Луценко 206-207
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Жалдак, Аліна Дем'ян 208-209
ІНТЕГРАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК: СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ PDF
Ірина Коновалова 210-211
ВИКОРИСТАННЯ ОЗЕР ДАНИХ ЯК СКЛАДОВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ PDF
Катерина Копішинська 212-213
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Я. Левус, І. Нагорна 214-215
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
І. Луценко, А. Литвиненко 216-217
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ ЯК ПОТУЖНОГО ФАКТОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. Мухаровська, C. Смерічевська 218-219
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВО PDF
І. Нагорна, О. Мацишина 220-221
КОНЦЕПЦІЯ БЕНЧМАРКІНГУ - МОЖЛИВІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ, ЛОГІСТИКИ ТА КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. Савицька, К. Калініченко 222-223
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ PDF
І. Стародуб, В. Голюк, В. Голюк 224-225
ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ CALS-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОЕКТІВ PDF
Н. Шрамко, М. Пічугіна 226-227