Про журнал

Галузь та проблематика

Подано результати науково-дослідницької роботи з питань розвитку бізнесу та інновацій за такими
напрямами: менеджмент, економічна кібернетика, економіка і підприємництво, маркетинг, міжнародна економіка. Видання приурочене до 30-ї річниці від заснування факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Для викладачів закладів вищої освіти, наукових працівників, аспірантів та студентів економічних,
технічних та гуманітарних спеціальностей.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Голова програмного комітету
Згуровський М. З., академік НАНУ, д-р техн. наук, проф., ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського
Заступник голови програмного комітету
Кравченко М.О., д-р екон. наук, професор, декан факультету менеджменту та маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського


Члени програмного комітету
Дергачова В.В., д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту підприємств, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Жигалкевич Ж.М., д-р екон. наук, доц., професор кафедри менеджменту підприємств, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Дунська А.Р., д-р екон. наук, проф., професор кафедри менеджменту підприємств, КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Смерічевська С.В., д-р екон. наук, проф., професор кафедри логістики, Національний
авіаційний університет
Смоляр Л.Г., канд. екон. наук, проф., професор кафедри менеджменту підприємств, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Виноградова О.В., д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри маркетингу, Державний університет
телекомунікацій
Гальперіна Л.П., канд. екон. наук, проф., професор кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Тупкало В.М., д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій
та економіки Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету
«Одеська юридична академія»
Хлобистов Є.В., д-р екон. наук, проф., професор кафедри екології, Національний університет
«Києво-Могилянська академія»
Munyama K., Senior Advisor in MD Global Agenda and Multilateral Affairs at the European External
Services Action (EEAS) in Brussels (Belgium), WSG University in Bydgoszcz, Poland
Barczak M., Doc. Dr, Director of Institute of Economics, WSG University in Bydgoszcz, Poland
Erdeli O., Assoc. Prof., PhD, Poznan University of Technology, Poland
Ergün K., PhD, Balikesir University International Relations Research and Application Center,
Balikesir, Turkey
Pálka P., Ing. PhD, Vice-dean for international relations tomas Bata University in Zlín, Czech
Republic
Revtiuk Y., PhD, Prof., Poznan University of Technology, Poland
Rogaczewski R., PhD, Head of the Department of Economic Sciences, State University of Applied
Sciences in Konin, Poland
Ropuszyńska-Surma E., Dr. hab, Prof. of Department of Management Systems and Organizational
Development, Wroclaw University of Science and Technology, Poland
Войтко С.В., д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри міжнародної економіки, КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Гавриш О.А., д-р техн. наук, проф., професор кафедри міжнародної економіки, КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Герасимчук В. Г., д-р екон. наук, проф., професор кафедри міжнародної економіки, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Охріменко О. О., д-р екон. наук, проф., професор кафедри міжнародної економіки, КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Гайдуцький І.П., д-р екон. наук, доц., професор кафедри міжнародної економіки, КПІ ім. Ігоря
Сікорського

Кухарук А.Д., канд. екон. наук, доц., доцент кафедри міжнародної економіки, КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Østbø N.P, PhD, Associate Professor, Department of Manufacturing and Civil Engineering, Faculty of
Engineering, NTNU, Norway
Angelov K., Dr Econ., Professor, Technical University of Sofia, Bulgaria
Солнцев С.О., д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри промислового маркетингу, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Зозульов О.В., канд. екон. наук, проф., завідувач навчально-дослідницької лабораторії
маркетингової аналітики та бізнес-планування, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Юдіна Н. В., канд. екон. наук, доц., доцент кафедри промислового маркетингу, КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Тульчинська С.О., д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри економіки і підприємництва, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Гречко А.В., д-р екон. наук, проф., професор кафедри економіки і підприємництва, КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Дергалюк Б.В., д-р екон. наук, проф., професор кафедри економіки і підприємництва, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Шашина М.В., д-р екон. наук, проф., професор кафедри економіки і підприємництва, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Hottenrott H., Dr., Prof., Department of Economics and Policy, Technische Universität München,
Germany.
Бояринова К.О., д-р екон. наук, проф. завідувач кафедри економічної кібернетики, КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Капустян В.О., д-р фіз.-мат. наук, проф., професор кафедри економічної кібернетики, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Єрешко Ю.О., д-р екон. наук, проф., професор кафедри економічної кібернетики, КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Семенченко Н.В., д-р екон. наук, проф., професор кафедри економічної кібернетики, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Іляш О.І., д-р екон. наук, проф., професор кафедри економічної кібернетики, КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Фартушний І.Д., канд. фіз.-мат. наук, доц., доцент кафедри економічної кібернетики, КПІ ім.
Ігоря Сікорського
Дученко М.М., канд. екон. наук, доц., доцент кафедри економічної кібернетики, КПІ ім. Ігоря
Сікорського