Анонси

Шановні учасники
Міжнародної науково-практичної конференції

«Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»!


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» сьогодні - найбільший навчально-науковий центр України, в якому поєднано навчальний, науково-інноваційний потенціали та широко впроваджуються науковірозробки. Протягом 120-річної історії розвитку нашого славетного університету науці завжди приділялось значна увага, тому започаткування кафедрою менеджменту Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми таперспективи» стало однією із сторінок успішного розвитку Факультету менеджменту тамаркетингу. У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальнихпитань розвитку бізнесу, менеджменту та інновацій.Тематика наукових досліджень охоплює актуальні проблеми трансформацій в бізнесіяк передумов формування новітніх управлінських концепцій; окреслює проблеми таперспективи розвитку менеджменту міжнародного бізнесу в сучасному глобальномуекономічному середовищі; визначає цільові орієнтири та напрями забезпеченняінноваційного розвитку підприємств; досліджує проблеми інвестування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання і представляє форми та механізми розвитку інноваційного підприємництва; виявляє зміни бізнес-моделей організації діяльності підприємств в умовах діджиталізації (цифровізації) бізнесу та суспільства, визначає перспективи використання сучасних цифрових технологій для потреб удосконалення комунікацій в бізнесі та в адмініструванні; відображає проблеми цифрових трансформацій бізнесу в контексті розвитку Індустрії 4.0 в Україні і формулює основні перспективи діджиталізації бізнес-процесів на підприємствах; приділяє увагу новим концепціям управління в умовах формування, інтеграції та співробітництва в ланцюгах поставок, а також реалізації стратегій розвитку суб’єктів господарювання, орієнтованих на ефективне забезпечення економічної безпеки й поглиблення співпраці України і ЄС; відображає основні напрями удосконалення управління знаннями; представляє результати дослідження розвитку цифрових трансформацій бізнесу і логістики Інтернет-середовища.

Переконані, що поєднання професіоналізму, знань, мудрості досвідчених вчених з творчим потенціалом і завзятістю молодих науковців є драйверами розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

Зберігаючи зв'язок поколінь, щиро дякуючи нашим давнім партнерам і радозапрошуючи усіх бажаючих, творімо й надалі сучасні підходи до управління разом!Сподіваємось, що подані матеріали знайдуть вдячного читача і будуть слугувати поширенню наукових дискусій з теоретичних та практичних питань розвитку вітчизняногоменеджменту, бізнесу та інновацій.

З повагою, колективи програмного та організаційного комітетів конференції.

Жодних анонсів не було опубліковано.